Dodatkowe informacje na temat systemu "AUKCJE INTERNETOWE NABYWCY" otrzymają Państwo
   kontaktując się z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A.

   W sprawach związanych z aukcjami na sprzedaż węgla prosimy kontaktować się z Działem Odbiorców Pozostałych,
   telefony: 32 757 30 88, 32 757 31 60.